Kyusho Level KI riservato formazione Istruttori Kyusho CSEN

livelli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1°dan